ср. юни 19th, 2024
 • РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ПРЕДЛАГА РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

   

  СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО:

  – ISO 9001 – управление на качеството,

  – ISO 16949 – автомобилна индустрия;

  – ISO 13485 – медицински изделия;

  – ISO 15189 – медицински лоборатории;

  – ISO 20000-1 – управление на услугите;

  – ISO 22716 – козметични продукти;

  – ISO 15038 – преводачески услуги;

  – TL 9000 – телекомуникационни услуги.

   

  СТАНДАРТИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА:

  – EMAS – екологично управление и одит;

  – ISO 14001 – управление на околната среда;

  – ISO 50001 – управление на енергията.

   

  СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

  – BS OHSAS 18001 – управление на здравето и безопасността при работа;

  – HACCP – безопасност на храните;

  – ISO 22000 – безопасност на хранителните продукти;

  – FSSC 22000 – безопасност на храните за производители на хранителни продукти

  – GLOBAL GAP – производство на селскостопански продукти;

  – IFS – безопасност на храните за собствени търговски марки;

  – BRC – безопасност на хранителни и нехранителни продукти.

   

  СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ:

  – ISO 27001 – управление на информационната сигурност;

  – ISO 28000 – управление на сигурността по веригата на доставки;

  – ISO 31000 – управление на риска;

  – ISO 22301 – управление непрекъсваемостта на бизнеса.

   

  СТАНДАРТИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ:

  – SA 8000 / ISO 26000 – управление на социалната отговорност.

   

  ДРУГИ СТАНДАРТИ:

  – СФУК – системи за финансово управление и контрол на публични администрации.

   

  НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

  Диагностичен одит – установяване на съществуващото състояние на процесите във фирмата и съпоставяне с изискванията на стандарта.

  Планиране на системата за управление – определяне на срокове и отговорници за разработването, внедряването и проверката на системата.

  Разработване на системата за управление – разработването на наръчници, процедури, инструкции и др.

  Обучение на служители и работници на организацията относно изискванията на стандарта и прилагането на разработената система.

  Внедряване на системата в организацията.

  Провеждане на вътрешен одит на системата – проверка за изпълнението на изискванията на стандарта и на документацията на системата в организацията.

  Провеждане на преглед на системата за управление от ръководството –  анализиране на информацията за функционирането на системата и вземане на решения за нейното подобряване.

  Съдействие при провеждане на сертификационен одит – извършва се от независим сертификационен орган, притежаващ международно призната акредитация.

   

  За подробности или оферта, можете да ни потърсите!

   

  ЗА КОНТАКТИ:
  Централен офис:
  град Кърджали, ул. „Републиканска“ 47, Бизнес инкубатор
  (до книжарница „Спектър“)
  телефон: (0361) 64 401
  факс: (0361) 64 402
  мобилни телефони: (0887) 92 11 12, (0888) 92 11 12
  електронна поща: office@bfgroup.eu