ср. юни 19th, 2024
 • РАЗРАБОТВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ ВЪНШНИ ДОНОРИ

  ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ:

  Осигуряване на актуална и подробна информация за текущи и предстоящи програми.

  Цялостно консултиране относно изискванията на националните и международните финансиращи програми.

  Анализ на възможностите за финансиране на инвестиционни проекти от европейски и национални донорски програми.

  Техническа помощ за подготовката и изпълнението на дейности от проекта, включително архитектурна част, технологична част, инженерна част, управление на ресурсите и доставките и др.

  Помощ при определянето на най-подходящия източник за финансиране на проектната идея.

   

  РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  Събиране на нужната информация за разработването на проекта.

  Професионално и отговорно описване на проектната идея в рамките на проекта.

  Консултации и подготовка на нужните документи за кандидатстване – заявления, апликационни форми, бизнес планове, бюджети, логически матрици и др., изисквани от конкретните финансиращи програми.

   

  ЦЯЛОСТНО ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ ВЪНШНИ ДОНОРИ:

  Изготвяне на технически доклади за изпълнение на дейностите по проекта.

  Изготвяне на финансови отчети за извършените разходи по проекта.

  Изготвяне на междинни и финални доклади за изпълнението на проекта.

  Подготовка на документацията за провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки, ПМС № 160 / 01.07.2016 г. и PRAG за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите.

   

  За подробности или оферта, можете да ни потърсите!

   

  ЗА КОНТАКТИ:
  Централен офис:
  град Кърджали, ул. „Републиканска“ 47, Бизнес инкубатор
  (до книжарница „Спектър“)
  телефон: (0361) 64 401
  факс: (0361) 64 402
  мобилни телефони: (0887) 92 11 12, (0888) 92 11 12
  електронна поща: office@bfgroup.eu