нд. май 22nd, 2022
 • Семинар «ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2018 г. НОВИ УКАЗАНИЯ НА МФ.»

  Българска финансова група ООД и Бизнес инкубатор – Кърджали най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2018 г. НОВИ УКАЗАНИЯ НА МФ.», който ще се проведе в Бизнес инкубатор 2, град Кърджали, ул. „Републиканска” 47 на 6 февруари 2018 година.

   

  Основни теми:

  ■ Изготвяне, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет на бюджетната организация.

  ■ Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетната организация, в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.

  ■ Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.

  ■ Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.

  ■ Годишно приключване на счетоводните сметки.

   

  Лектори:

  Теодора Бакърджиева – Експерт „Бюджетно счетоводство” в Сметна палата

   

  Заявяване на участие:

  до 17.00 часа на 25 януари 2018 година

  Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

  телефон: (0361) 64 401

  факс: (0361) 64 402

  мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 18

  електронна поща: office@bfgroup.eu