пн. дек. 4th, 2023
 • Семинар «ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ»

  Българска финансова група ООД и Бизнес инкубатор – Кърджали най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ», който ще се проведе в Бизнес инкубатор 2, град Кърджали, ул. „Републиканска” 47 на 25-26 януари 2018 година.

   

  Основни теми:

  ■ Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила от 25 май 2018 година

  ■ Права на физическите лица – нови моменти в уредбата

  ■ Администратор и обработващ лични данни – особености в изискванията на новия регламент

  ■ Права и задължения на длъжностно лице по защита на личните данни

   

  Лектори:

  д-р Симеон Гройсман – Главен асистент по Обща теория на правото, Научен секретар на Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

   

  Заявяване на участие:

  до 17.00 часа на 15 януари 2018 година

  Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

  телефон: (0361) 64 401

  факс: (0361) 64 402

  мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 18

  електронна поща: office@bfgroup.eu