нд. май 22nd, 2022
  • Система за управление качеството на преводаческите услуги, съгласно изискванията на EN ISO 17100:2015 / БДС EN ISO 17100:2015

    Лицензирана преводаческа агенция, която притежава Удостоверение № 16 ПР-306 от Министерство на външните работи на Република България за извършване на преводи на официални (публични) документи и книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език.

    ■ Агенцията работи с квалифицирани заклети преводачи, одобрени от Консулски отдел към Министерство на външните работи.

    ■ Агенцията има внедрена и поддържана Система за управление качеството на преводаческите услуги, съгласно изискванията на EN ISO 17100:2015 / БДС EN ISO 17100:2015.