пн. ян. 17th, 2022
 • TERCÜME VE TASDİK BÜROSU

  TERCÜME VE TASDİK BÜROSU

  Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi belgeleri ve kağıtları Bulgarcadan yabancı dillere ve yabancı dillerden Bulgarcaya tercüme etmek üzere verilen 16 ПР-306 numaralı tasdikname sahibi Lisanslı Tercüme Bürosu.

  ■ Büro, Dışileri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Dairesi tarafından onaylanan yetenekli ve yeminli tercümanlarla çalışıyor.

  ■ Büro, EN ISO 9001:2008 / Bulgar Devlet Standartları EN ISO 9001:2008’e uygun olarak oturtulmuş Kalite Kontrol Sistemine sahiptir.

  ■ Büro, EN ISO 17100:2015 / Bulgar Devlet Standartları EN ISO 17100:2015’e uygun olarak oturtulmuş tercüme hizmetleri Kalite Kontrol Sistemine sahiptir.

  FAALİYETLER:

  ■ Her türlü şahsi evrak, şirket evrakları ve uzmanlık alanlarından metinlerin yazılı tercümesi;

  ■ Noter huzurunda ardışık tercüme, ticari müzakere, seminerler ve eğitimler, resmi ve gayrı resmi görüşmeler;

  ■ Tüm bakanlık ve kurumlarda belge tasdik etme;

  ■ Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Dairesinde Bulgaristan’dan yabancı ülkelere ve yabancı ülkerden Bulgaristana hazırlanan evrakları tasdik etme;

  ■ Yabancı ülkelerin elçiliklerinde ve temsilciliklerinde tasdik;

  ■ Şirketler veya gerçek kişiler tarafından yapılan tercümeleri kontrol etme, düzeltme ve tasdik etme.

  ■ Metin oluşturma ve düzenleme, ticari yazışma, tarama, farklı formatlara dönüştürme, fotokopi;

  ■ Bulgaristan’da yatırım yapmak, faaliyet göstermek,eğitim almak veya şirket kurmak isteyen  yabancı vatandaşlara ve şirketlere danışmanlık hizmetleri.

  ALANLAR: proje evrakları, finans ve muhasebe, hukuk, ekonomi, inşaat, enerji, ulaşım, makinecilik, ziraat, denetim ve belgeleme, bankacılık, eğitim, turizm, ekoloji, tıp vs.

  FİYATLAR: Diline, metnin türüne ve acilliğine göre değişir, düzenli müşteriler için uygun indirimler yapılır.

  ÖNCELİKLER: Tercümede acillik, doğruluk, terminolojiye uyum, şık şekillendirme ve gizlilik.

  Ayrınıtlar veya teklifler için bize ulaşabilirsiniz!

  İLETİŞİM:

  Merkez ofis: Kırcali şehri, „Republikanska“ Sok. №47, Business Incubator,

  („Spektır“ kitapçı dükkanının hemen yanında)

  Tel.: (+359 361) 64 401

  Fax: (+359 361) 64 402

  Mobil hatlar: (+359 887) 92 11 12; (+359 888) 92 11 12

  Elektronik posta adresi: office@bfgroup.eu

   

  RESMÎ TERCÜME

  Dışişleri Bakanlığı’ndan yetki almış büromuz resmî tercümelerde şirket formlarımız üzerine orijinal metnin içeriğini doğru olarak aktarır, yeminli tercümanımız tercümenin doğruluğunu imzası ile tasdik eder ve mühürlenir.

  İlgili ülkelerde resmi yetkililer önünde (kayıt merkezleri, noterler, mahkemeler, akademik kurumlar vs.) evrak sunarken belgenin orijinali ve tercümesi gereken noter tasdiği, apostili ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olan Konsolosluk Dairesinden yetkilendirilen tercümanın imza tasdiği ile sağlanabilir.

  Çalışanlarımız yurt dışına giden ve yurt dışından gelen belgelere yasallık kazandırmaya ilişkin uzman tavsiyeleri ve hizmetleriyle sizlere tam destek olacaktır.

   

  EŞ ZAMANLI TERCÜME
  (konuşanla aynı zamanda)

  Eş zamanlı tercüme, iki kişiden tercüman ekibimizin, tercümenin karmaşık yapısından dolayı bir kabinde sırayla yaptığı tercümedir.

  Bu tercüme türü; kongrelerde, seminerlerde, medyalara yapılan açıklamalar sırasında ve iki dilden fazla dil olan ve katılımcıların, konuşmacının sözlerini kendi dilinde duymasını gerektiren diğer resmî etkinliklerde kullanılır.

   

  EŞLİK ETME

  Bizler Bulgaristan ve dünyanın her noktasına yolculuklarınızda, ziyaretlerinizde, iş gezilerinizde ve toplantılarınızda her dilden dile çeviri yapacak tercüman sağlarız.

  Tercümanlarımız sizlere ortamı tanıtarak sizlerin gözü ve ağzı olacak ve yolculuk ve etkinliğin amacını gerçekleştirirken sizlere yardımcı olacaktır.

   

  ARDIŞIK TERCÜME
  (konuşanı bekleyerek yapılan tercüme)

  Bizler sizlere iki tarafın konuşmayı anladığını özel olarak doğrulamasının garantisini gerektiren noter işlemleri, adlî süreç veya diğer resmî amaçlar için resmî (yeminli) tercümanlar öneririz. Yeminli tercümanlarımız, yazılı olarak beyan eder ve tercümenin doğruluğuna dair imza atarlar.

  Bizler sizlere müzakere, iş görüşmesi, eğitim, seminer ve resmî gezi için tercüman sağlayabiliriz.

   

  TERCÜME VE İNTERNET SİTELERİNİN ADAPTASYONU

  Tercümanlarımız, çalışmaları sadece tercüme içermez, aynı zamanda belirli bölgeye uyarlanan yazılım ürünü veya web sitesi yer alan yazılım veya spesifik ülkenin ve/veya bölgenin tercüme unsurunu belirli bölge veya dil için web yerelleştirme işini de görür.

  Etkili yazılım yerelleştirmesi yapabilmemiz için bizler ses, yazım ve dilbilgisel model açısından dil farklarını dikkate alırız. Dil uzmanlarımız ve tercümanlarımız, tercümenin içeriğini, uygunluğunu ve dil üslubunu dikkatlice gözden geçirir, buna paralel olarak eksik içerikleri, imlâ ve noktalama hatalarını da gözden geçirir.

  Yapılan yerelleştirme sonucu, yazılım ürününün veya özel olarak kullanıcının ülkesi için yapılmış görünen ve kullanılan web sitesinin yabancı dildeki versiyonudur.

   

  YURT DIŞINA GİDECEK EVRAKLARI TASDİK

  Büro, Bulgar belgelerini yurt dışı için ilgili kurumlarda ve Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Gelir Acentesi, Merkez Bankası kurumları ve Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları içerisindeki diğer kurumlarda tasdik ettirme hizmetleri görür.

  Bulgar kurum ve kuruluşlarının verdiği resmî belgelerin tasdiği, orijinal belgelerin üzerine Apostil (Apostille) koyarak ve gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İlişlileri Müdürlüğü’nden yeminli tercümanın imzası tasdik edilerek yapılır. Apostil, ilgili resmî belgeyi yurt dışında geçerli kılar ve tanınmasını temin eder. Apostil ile ilgili daha detaylı bilgi şuradan alabilirsiniz https://www.hcch.net/…/instr…/specialised-sections/apostille

   

  YURT DIŞINDAN GELEN EVRAKLARI TASDİK

  Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İlişkileri Müdürlüğü’nde yeminli tercümanın imzasını tasdik ederek yapılır.

  Belgelerinizin tasdik edilmesi için gerekli mühür, onay ve format bulunması gerek. Bu amaç doğrultusunda belgelerin tanzim ve tasdiği ile ilgili herhangi bir işleme koymadan önce bizlere danışmanızı tavsiye ederiz.

   

  ÖĞRENCİLERE, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ ADAYLARINA VE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE HİZMET

  Uluslararası hareket kabiliyeti ve iş birliği programına göre yurt dışında öğretim kurumları için eğitim belgelerinin tercümesi ve tasdiği. Diploma ve sertifika, not dökümü, CV, referans, tanıtım yazıları, ders programı da dahil;

  Yurt dışında eğitim, bölüm veya kalifiye aşaması bitirme diplomasını derecelendirme;

  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı uyarınca İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Rusça modüler dil kursları;

  İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Rusça sertifikasyon sınavları için hazırlık kursları.

   

  EĞİTMENLERE VE BİLİM ÇALIŞANLARINA HİZMET

  Uluslararası akademik hareket kabiliyeti, iş birliği vs. katılım programı belgelerini tercüme ve tasdik. Diploma ve sertifika, onay, proje evrakları, CV, referans, tanıtım yazıları, üniversite ve kurumlarla yazışma da dahil;

  Bölüm veya kalifiye mezunu diplomasını derecelendirme;

  Konferans, kongre ve seminerlerde eş zamanlı ve ardışık tercüme;

  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı uyarınca İngilizce, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Fransızca ve Rusça modüler dil kursları.

   

  TİCARÎ HİZMET

  Şirketiniz, projeleri hayata geçirme veya çokuluslu alanlar ile ilgili faaliyetler yürütüyor, aynı zamanda konferansta, seminerde, iş görüşmesinde sunuşu veya evrakları tercüme edecek uzmana ihtiyaç duyuyorsanız bizler sizlere bu konuda şöyle yardımcı olabiliriz:

  – Firma belgelerine profesyonel tercüme ve her dilden her dile yazışma;

  – Stilistik ve terminolojik düzeltme;

  – Stilistik düzeltme /tekrar okuma/;

  – Kültürel adaptasyon;

  – Evrak tasdik;

  – Müzakere ve iş görüşmesi sırasında ardışık tercüme;

  – Resmî etkinliklerde eş zamanlı tercüme;

  – Resmî etkinliklerde kulağa tercüme;

  – Sergi ve panayırlarda eşlik etme;

  – Yabancı misafirlere eşlik etme.

   

  TÜM DILLERDEN TERCÜMAN ALIYORUZ

  „Bulgar finans grubu“ OOD Ltd Şti (Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Lisanslı Tercüme Bürosu) Dışileri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Dairesinde yeminli tercüman olarak kaydolması için her dilden her dile tercüme edecek tercüman alıyoruz.

  Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının bir dilde yeterlilik gösterme gereksinimleri- aşağıdaki seçeneklerden biri ile:

  1. Ortalaması pek iyi 4.50 altında olmamak üzere o dilde yüksek öğrenim diplomasının onaylı kopyası
  2. O dilde ikinci uzmanlık olarak aynı başarı ile bitirilen yüksek öğrenim
  3. Ortalaması pek iyi 4.50 altında olmamak üzere o dilde Bulgaristanda veya başka ülkede bitirilen Dil Okulu Diplomasının onaylı kopyası

  (yabancı üniversiteler ve okullardan verilen diplomalar ancak Milli Eğitim Bakanlığının yasallaştırılmasından sonra göz önüne alınır.)

  1. Ortalaması pek iyi 4.50 altında olmamak üzere o yabancı dilde devlet sınavı gerektiren bölümlerden yüksek öğrenim diplomasının onaylı kopyası.
  2. O dilde uluslararası kabul görmüş bir yeterlilik derecesi sertifikası-aşağıdakilerden biri:

  – Ingilizce – ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate & Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9] UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced ve eşdeğer Amerikan testler.

  – Fransızca – DАLF / son seviye /, yurt dışı Fransız kültür kurumları tarafından verilen.

  – İspanyolca – DELE SUPERIOR.

  – Almanca – ZMP, Goethe Enstitüsü tarafından verilen.

  – Diğer diller için yeterlilik derecesi Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi’nin (CEFR) C2 seviyesine eşdeğer uluslararası alanda tanınan sertifikalar

  Sorularınız için iletişim hattımız: 0886901112 и office@bfgroup.eu