Водещи новини
Семинар «ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И В ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ. СТАРТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА – 2018.»
Система за управление качеството на преводаческите услуги, съгласно изискванията на EN ISO 17100:2015 / БДС EN ISO 17100:2015
Система за управление на качеството, съгласно ЕN ISO 9001:2015 / БДС ЕN ISO 9001:2015
Семинар «ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2018 г. НОВИ УКАЗАНИЯ НА МФ.»
Семинар «ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРАКТИКАТА ПРИ ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ. ГРЕШКИ И НАРУШЕНИЯ. ПРАКТИКА НА АДФИ ПО АДМИНИСТРАТИВНОТО НАКАЗВАНЕ ПО ЗОП И ППЗОП»
Семинар «ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ»
Семинар «ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ»
AIR FREIGHT, ROAD FREIGHT, OCEAN FREIGH AND CUSTOMS CLEARANCE
ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ, СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ, МОРСКИ ТРАНСПОРТ И МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
EXPRESS INTERNATIONAL COURIER SERVICES

Последни новини